Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Σ. Π. Ε.Χαλκοκονδύλη 9 Τ. Κ. 106 77 Αθήνα, τηλ: 210 3816554, fax: 210 3816507, e mail: osma@otenet.gr 

Αρ.Πρωτ.:2959
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατόπιν παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την μη ύπαρξη της καταστατικής απαρτίας για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συνεταιρισμού μας.Βάση της απόφασης του απερχόμενου ΔΣ του συνεταιρισμού ορίζεται 1η συνεδρίαση στις 28-08-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Έναρξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Προεδρείου – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (5) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου μετά των Αναπληρωματικών, βάση των διατάξεων των άρθρων 10 & 19 του καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε ‘Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 με τον ίδιο τρόπο.Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία καλούνται τα μέλη σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 10:00 έως και 17:00 με τον ίδιο τρόπο. 

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. μέχρι της μεσημβρίας της προηγούμενης ημέρας από την Γ.Σ. δηλαδή ως τηνΠαρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ. Επειδή τα γραφεία του Συνεταιρισμού θα παραμείνουν κλειστά τον Αύγουστο παρατείνεται η υποβολή υποψηφιότητας από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 2:00μ.μ. Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Συνεταιρισμού μας ότι είναι απαραίτητη η θέση νέων υποψηφιοτήτων για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και του Ε.Σ. Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα (το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που εκπροσωπούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση). 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ασκών χρέη Προέδρου / Αντιπρόεδρος  
Βίκτωρ Δ. Παπαθεοδώρου            

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ν. Νίκου

Leave a Reply

Your email address will not be published.