Καλό Καλοκαίρι

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συνεταιρισμού ότι τα γραφεία του Συνεταιρισμού θα παραμείνουν
κλειστά από 28 Ιουλίου 2023 έως και 20 Αυγούστου 2023.
Η πρώτη εργάσιμη ημέρα, θα είναι στις 21 Αυγούστου 2023.
Ο Πρόεδρος & τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εύχονται στα μέλη του και στις

οικογένειες τους, Καλό Καλοκαίρι.