ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Καλούνται τα μέλη του ως άνω Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,
σε αίθουσα της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργωνοδός Θεμιστοκλέους 4, 8ος όροφος την 28/05/20232, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
– Έναρξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Προεδρείου – Λογοδοσία Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
– Έκθεση Πεπραγμένων Εποπτικού Συμβουλίου από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
– Εισήγηση Προϋπολογισμού έτους 2023.
– Τοποθετήσεις μελών του Συνεταιρισμού.
-Ψηφοφορία για έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ., και έγκριση του ισολογισμού 2022 – προϋπολογισμού 2023.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 04/06/2023και σε περίπτωση μη απαρτίας και πάλι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11/06/2023 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και κατά την αυτή ώρα. 

Επισημαίνουμε ότι τις δύο πρώτες Κυριακές συνήθως δεν γίνεται η Συνέλευση γιατί δεν επιτυγχάνεται απαρτία, επομένως η παρουσία όλων είναι απαραίτητη την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: H Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε νέα αίθουσα η οποία αναφέρεται παραπάνω!!! Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα (το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που λόγω κωλύματος εκπροσωπούνται στη Γεν. Συνέλευση με έγγραφη εξουσιοδότηση).Επίσης, δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που θα εγγραφούν ως συμμετέχοντες ως τη λήξη της Γενική Συνέλευσης και πριν την έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος, η ψηφοφορία διεξάγεται ΜΟΝΟ μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος; 
Βίκτωρ Δ. Παπαθεοδώρου

Ο Γενικός Γραμματέας; 
Γεώργιος Ν. Νίκου