Ενημέρωση καλοκαίρι 2022

Ενημερώνουμε του συνεταίρους ότι τα γραφεία του Συνεταιρισμού θα
παραμείνουν κλειστά τον μήνα Αύγουστο.