Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης 2022

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Σ. Π. Ε.Χαλκοκονδύλη 9 Τ. Κ. 106 77 Αθήνα, τηλ: 210 3816554, fax: 210 3816507,email: osma@otenet.gr.
Αρ.Πρωτ.:2957
Αθήνα Μάιος 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Καλούνται τα μέλη του ως άνω Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα της Μακεδονικής Εστίαςοδός Νικηταρά 10, 4ος όροφος την 12/06/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
Έναρξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή ΠροεδρείουΛογοδοσία Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2021 έως 31/12/2021.Έκθεση Πεπραγμένων Εποπτικού Συμβουλίου από 01/01/2021 έως 31/12/2021.Εισήγηση Προϋπολογισμού έτους 2022.Επισημαίνουμε στα μέλη του συνεταιρισμού ότι είναι επιτακτική η παρουσία τους στην παρούσα συνέλευση καθόσον από την ενημέρωση που θα κάνει το Δ.Σ. θα ληφθεί απόφαση για το μέλλον του συνεταιρισμού.Τοποθετήσεις μελών του Συνεταιρισμού.Ψηφοφορία για έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ., και έγκριση του ισολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 19/06/2022 και σε περίπτωση μη απαρτίας και πάλι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 
26/06/2022
 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και κατά την αυτή ώρα..


 
Επισημαίνουμε ότι τις δύο πρώτες Κυριακές συνήθως δεν γίνεται η Συνέλευση γιατί δεν επιτυγχάνεται απαρτία, επομένως η παρουσία όλων είναι απαραίτητη την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ελευθέριος Γ.Βερβερίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ν. Νίκου 
Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα (το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που λόγω κωλύματος εκπροσωπούνται στη Γεν. Συνέλευση με έγγραφη εξουσιοδότηση). Επίσης, δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που θα εγγραφούν ως συμμετέχοντες ως τη λήξη της Γενική Συνέλευσης και πριν την έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος, η ψηφοφορία διεξάγεται ΜΟΝΟ μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης.